wznowienie prac w fabryce VW

Poznañ, 27.04.2020. Koronawirus w Polsce. Wznowienie produkcji w fabryce Volkswagen Poznañ, 27. bm. Zak³ady VW w Swarzêdzu i Wrzeœni równie¿ rozpoczn¹ swoj¹ dzia³alnoœæ, która zosta³a wstrzymana z powodu pandemii koronawirusa na terenie kraju. W pocz¹tkowym okresie wykorzystane zostanie 20 procent mocy produkcyjnej zak³adu. (jk/dw) PAP/Jakub Kaczmarczyk

Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.