punkt szczepieñ

Wa³brzych, 25.01.2021. Koronawirus w Polsce. Punkt szczepieñ na terenie Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia w Wa³brzychu, 25 bm. W kraju ruszy³y szczepienia populacyjne dla seniorów. (mr) PAP/Maciej Kulczyñski
***UWAGA! Zakaz publikacji w negatywnym kontekœcie zdjêæ zawieraj¹cych wizerunek osób podczas szczepieñ na Covid-19 lub po takim szczepieniu.***

Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.