Eksperci: unijny model rynku energii elektrycznej wymaga reform

PAP
PAP 4 min czytania

Jak podano w czwartkowej informacji prasowej Eksperckiej Rady ds. Bezpieczeństwa Energetycznego i Klimatu, po zapoznaniu się z propozycjami Komisji Europejskiej dotyczącymi reformy unijnego rynku energii elektrycznej oraz odniesieniem ich do kontekstu polskiego “Członkowie i Członkinie Rady podzielają potrzebę modyfikacji unijnego modelu rynku energii elektrycznej, który coraz bardziej nie przystaje do obecnych realiów”.

Według ekspertów wśród przedstawionych propozycji KE wyróżnić można następujące główne obszary reformy unijnego rynku energii: zwiększenie roli cenotwórczej kontraktów długoterminowych – promocja kontraktów różnicowych i umów PPA (bezpośredni zakup energii elektrycznej od wytwórcy z OZE) jako główny element reformy rynku; wzmocnienie roli rynków forward i hedgingu w handlu energią elektryczną; przyspieszenie rozwoju OZE; promocję alternatyw dla gazu ziemnego w zakresie bilansowania systemu elektroenergetycznego – w tym elastyczności strony popytowej oraz magazynów; lepszą ochronę odbiorców na rynku detalicznym oraz zwiększenie integralności i przejrzystości rynku energii elektrycznej.

Jak stwierdziła w swoim stanowisku Rada, odnawialne źródła energii (OZE) są najtańszą formą wytwarzania energii. “W Polsce jedną z barier rozwoju OZE są odmowy przyłączenia nowych instalacji do sieci oraz brak możliwości współdzielenia przyłączenia sieciowego przez różne instalacje OZE” – oceniono. Rada poparła proponowane przez KE rozwiązania zobowiązujące operatorów sieci dystrybucyjnej i przesyłowej do regularnego raportowania z dostępnych mocy przyłączeniowych dla nowych instalacji na danym obszarze.

Ekspercka Rada ds. Bezpieczeństwa Energetycznego i Klimatu pochwala upowszechnienie stosowania dwustronnych kontraktów różnicowych dla nowych instalacji OZE – dodano. “Należy wspierać rozwój kontraktów PPA na energię odnawialną, a dostęp do nich powinien być ułatwiany także dla mniejszych odbiorców energii. Kontrakty różnicowe (CfD) powinny pozostać opcją stosowaną dobrowolnie i według uznania przez państwa członkowskie. W opinii Rady, inwestorzy powinni mieć wybór modelu finansowania swoich projektów w zależności od indywidualnych uwarunkowań danego projektu” – przekazano.

Rada poparła także stopniowe zwiększanie liczby stref cenowych. “Cena energii w przyszłości powinna określać nie tylko koszt wytworzenia, ale dostarczenia energii elektrycznej do odbiorcy” – wskazano. Zdaniem ekspertów takie rozwiązanie zmotywuje do poprawy elastyczności i efektywnej kosztowo rozbudowy sieci.

“Propozycje Komisji w zakresie wsparcia elastyczności strony popytowej, redukcji zużycia energii i promocji prosumentów są w ocenie Rady właściwe. Należy zwiększać udział DSR (jeden ze środków zaradczych stosowanych w celu zapewnienia bilansu mocy w systemie – PAP) w rynkach, co jest podstawą poprawy elastyczności KSE (Krajowego Systemu Elektroenergetycznego – PAP) – bardzo potrzebnej w kontekście rosnącego udziału źródeł zmiennych” – wskazano w stanowisku.

Dodano, że kluczowe jest, żeby w Polsce zaczęły pojawiać się nowe moce, które umożliwią odstawienie wysłużonych jednostek węglowych. “W tym kontekście ważne jest utrzymanie ścieżki redukcji emisji oraz wyznaczenie konkretnych kamieni milowych w 2030, 2035 i 2040 r.” – zauważono.

W opinii Eksperckiej Rady ds. Bezpieczeństwa Energetycznego i Klimatu kraje członkowskie powinny mieć możliwość przedłużenia w okresach kryzysowych stosowania ustalonych poniżej kosztów produkcji taryf dla gospodarstw domowych oraz sektora MŚP, jak w obecnie obowiązującym Rozporządzeniu UE 2022/1854. Wskazano przy tym, że wyznaczone taryfy powinny mieć określony czas funkcjonowania oraz limit zużycia energii, utrzymując zachęty do efektywności energetycznej. “Wsparcie co do zasady powinno być zorientowane na mniej zamożne gospodarstwa domowe, aby pozostali odbiorcy mieli impuls do oszczędzania energii” – podkreślono.

Ekspercka Rada ds. Bezpieczeństwa Energetycznego i Klimatu to niezależny, nieformalny zespół ekspercki zainaugurowany przez thinktanki Forum Energii oraz Regulatory Assistance Project (RAP). Zgodnie z informacją na stronie organizacji jej celem jest “wypracowywanie wspólnych rekomendacji oraz inicjowanie dialogu w obszarach kluczowych dla poprawy bezpieczeństwa energetycznego Polski i ochrony klimatu”. Rada działa na zasadzie non-profit i jest . (PAP)

Skomentuj
- Reklama -

Biometria w Banku Millennium – bank udostępnia nowy sposób autoryzacji

Bank Millennium rozszerza wykorzystanie biometrii w aplikacji mobilnej. Teraz klienci mogą szybko i wygodnie autoryzować wykonywane operacje za pomocą odcisku palca

2 min czytania

Dlaczego warzywa drożeją?

Obecnie krajowe warzywa są o 55,7 proc. droższe niż przed rokiem. Wraz z wiosną warzywa będą taniały, ale do świąt

4 min czytania