Opel Astra

Gliwice, 29.09.2015. Nowy Opel Astra zaprezentowany podczas uroczystoœci oficjalnego uruchomienia produkcji samochodów w gliwickich zak³adach koncernu General Motors Manufacturing Poland, 29 bm. Pojazd nowej generacji bêdzie wyposa¿ony m.in. w „osobistego opiekuna” kierowcy OnStar, zwiêkszaj¹cego bezpieczeñstwo jazdy. (zuz) PAP/Andrzej Grygiel

Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.