Targowe propozycje

Lublin, 15.11.2014. Ofertê dla par planuj¹cych wyj¹tkowe wydarzenie – œlub, studniówkê lub bal karnawa³owy, a tak¿e wszystkich, którzy chcieliby poznaæ trendy obowi¹zuj¹ce w nadchodz¹cym roku, zaprezentowano w Lublinie na rozpoczêtych 15 bm. dwudniowych Targach Ona & On Œlub, Studniówka, Karnawa³. (wp/soa)
PAP/Wojciech Pacewicz

Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.