Enea: list intencyjny ws. nabycia przez państwo Bogdanki obowiązuje do końca grudnia 2023 r.

Udostępnij

Enea przekazała, że w sobotę spółka podpisała ze Skarbem Państwa list intencyjny dotyczący potencjalnego nabycia przez państwo 21.962.189 akcji w spółce Lubelski Węgiel “Bogdanka”, stanowiących 64,57 proc. akcji w kapitale zakładowym.

“Spółka oraz Skarb Państwa zobowiązują się do przeprowadzenia w dobrej wierze wszelkich działań niezbędnych dla przygotowania i dokonania transakcji, polegającej na nabyciu przez Skarb Państwa, od spółki wszystkich posiadanych przez nią 21.962.189 akcji LWB. List intencyjny obowiązuje do dnia 31 grudnia 2023 r.” – poinformowano w komunikacie.

Enea dodała, że zbycie akcji Bogdanki jest zgodne ze strategią spółki do 2030 roku z perspektywą 2040 roku oraz wpisuje się w plany rządu dotyczące reorganizacji energetyki konwencjonalnej w Polsce.

“Przedmiotowy dokument (list intencyjny – PAP) jest wyrazem wyłącznie intencji stron, co do nawiązania współpracy oraz ma charakter porozumienia porządkowego w ramach prowadzonych rozmów” – czytamy.

Wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin mówił w sobotę, że Bogdanka, dzięki warunkom geologicznym, jest dobrym miejscem, by myśleć o inwestycjach, zarówno w zwiększenie wydobycia węgla kamiennego, ale i rozpoczęcie wydobycia węgla koksującego. We wtorek Kancelaria Prezesa Rady Ministrów podkreśliła, że nabycie akcji Bogdanki jest istotne z punktu widzenia polityki gospodarczej Polski, zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego.

Sasin zapowiedział ponadto, że do końca roku powinien zostać zrealizowany projekt stworzenia Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE). Chodzi wydzielenie ze spółek energetycznych aktywów węglowych i przekazanie ich właśnie do NABE.

Lubelski Węgiel “Bogdanka” jest jednym z producentów węgla kamiennego w Polsce. Kopalnia położona jest na terenie gminy Puchaczów w powiecie łęczyńskim. Sprzedawany przez spółkę węgiel kamienny energetyczny stosowany jest przede wszystkim do produkcji energii elektrycznej, cieplnej i produkcji cementu. Odbiorcami spółki są w głównej mierze firmy przemysłowe, przede wszystkim podmioty prowadzące działalność w branży elektroenergetycznej zlokalizowane we wschodniej i północno-wschodniej Polsce. Bogdanka jest spółką notowaną na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

Grupa Enea to spółka giełdowa, zajmująca się m.in. wytwarzaniem i dystrybucją energii elektrycznej. Dostarcza energię do 2,6 mln klientów, ma też dwie elektrownie systemowe: w Kozienicach i Połańcu. W ramach Grupy działa również Lubelski Węgiel Bogdanka. (PAP)

Źródło:PAP

Zobacz

Prezes PERN: realizowany przez spółkę Program Megainwestycji gwarantuje bezpieczeństwo energetyczne Polski

Od kilku lat PERN realizuje Program Megainwestycji, skupiając się na kluczowych elementach, czyli na ropie naftowej oraz na paliwach, gwarantując tym samym bezpieczeństwo energetyczne Polski - powiedział w rozmowie z PAP prezes PERN Igor Wasilewski.

Mączyńska: kryzys żywnościowy wymaga zmian w regulacjach dot. produkcji rolnej

Prognozowany przez ekspertów światowy kryzys żywnościowy wymaga wielu zmian w regulacjach dot. produkcji rolnej - powiedziała PAP prof. SGH Elżbieta Mączyńska. Zaznaczyła głód może wywołać falę migracji z biedniejszych krajów do UE czy Stanów Zjednoczonych.
- Reklama -