Enea planuje emisję akcji, by zdobyć środki m.in. na rozwój sieci dystrybucyjnej

Udostępnij

Jak podała w środę spółka w komunikacie prasowym, podwyższenie kapitału zakładowego odbędzie się poprzez emisję nie więcej niż 88 mln 288 tys. 515 akcji o wartości nominalnej 1 zł. Emisja będzie skierowana wyłącznie do wybranych inwestorów z wyłączeniem w całości prawa poboru wszystkich nowych akcji dla dotychczasowych akcjonariuszy Enei. Nowo emitowane akcje będą stanowiły do 20 proc. akcji spółki dopuszczonych do obrotu na giełdzie. Uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego podejmie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, zwołane na 10 marca.

Spółka zaznaczyła, że planowana emisja będzie miała charakter subskrypcji prywatnej, przeprowadzonej w drodze oferty publicznej, zwolnionej obowiązku publikowania prospektu. Inwestorzy uczestniczący w procesie budowania księgi popytu, którzy będą posiadali udział przekraczający 0,1 proc. ogólnej liczby akcji Enei będą mieli pierwszeństwo przed pozostałymi inwestorami do uzyskania przydziału takiej liczby nowych akcji, która umożliwi im utrzymanie ich obecnego udziału w Enei.

Jak podkreśliła Enea, celem jest pozyskanie środków na inwestycje wspierające rozwój sieci dystrybucyjnej oraz przyłączania do sieci nowych podmiotów, szczególnie w związku z dynamicznym rozwojem OZE i generacji rozproszonej. Wśród zakładanych celów programu inwestycyjnego w obszarze dystrybucji znajduje się również poprawa wskaźników SAIDI i SAIFI oraz ograniczenie strat sieciowych. Środki pochodzące z emisji nie będą mogły być przeznaczone na inne cele niż inwestycje w obszarze dystrybucji. W szczególności wykluczone będzie przeznaczenie wpływów z emisji na finansowanie aktywów węglowych.

„Aktualizacja Strategii Rozwoju, którą ogłosiliśmy przed kilkoma tygodniami określa bardzo precyzyjnie kluczowe kierunki rozwoju Grupy Enea. W obszarze dystrybucji to rozbudowa i modernizacja sieci wysokiego i średniego napięcia oraz ich przygotowanie do dwukierunkowego przepływu energii i budowa inteligentnych sieci energetycznych” – oświadczył prezes Enei Paweł Szczeszek, cytowany w komunikacie spółki. „Chcemy zapewnić naszym odbiorcom bezpieczeństwo i ciągłość dostaw energii o odpowiednich parametrach. Dlatego już dziś podejmujemy działania, by konsekwentnie uczestniczyć w transformacji sektora i realizować te założenia. Inicjacja procesu podwyższenia kapitału zakładowego jest jedną z możliwości, z których już teraz chcemy skorzystać, budując finansowanie programu inwestycyjnego – dodał Szczeszek.

Enea jest spółką giełdową z 51,5 proc. udziałem Skarbu Państwa, i drugim co do wielkości producentem energii elektrycznej w Polsce. W obszarze dystrybucji dostarcza energię do 2,7 mln klientów. (PAP)

wkr/ amac/

Źródło:PAP

Zobacz

Co pomoże firmom przetrwać kryzys?

Sustainability w biznesie – według jednych to kolejne „modne” słowo...

Dziadzio: rząd pozytywnie o pomyśle KE obowiązkowych poziomów rezerw gazu

Polski rząd z zadowoleniem przyjmuje projekt zmiany rozporządzenia PE i Rady ws. bezpieczeństwa dostaw gazu, w którym KE wprowadza obowiązkowe poziomy zapełnienia magazynów gazu - poinformował sejmową komisję ds. UE wiceminister klimatu Piotr Dziadzio.
- Reklama -