ENERGA SA pokryje stratę za 2020 rok z kapitału zapasowego

Zobacz

- Reklama -

Zarząd Spółki Energa SA („Spółka”) informuje, że w dniu 17 maja 2021 r. Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie oceniła wniosek Zarządu Spółki do Walnego Zgromadzenia Energi SA („WZ”) w sprawie pokrycia straty netto Spółki za 2020 rok w wysokości 197 000 000 zł z kapitału rezerwowego.

Wniosek Zarządu wraz z oceną Rady Nadzorczej zostanie przedłożony WZ, które podejmie ostateczną decyzję w przedmiocie pokrycia straty netto Spółki za 2020 rok.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

- Reklama -
Źródło:PAP

Polecamy

- Reklama -