Black Hawk

Mielec, 10.10.2016. Œmig³owiec Black Hawk w Polskich Zak³adach Lotniczych w Mielcu, 10 bm. Pierwsze œmig³owce Black Hawk pozwalaj¹ce na realizacjê æwiczeñ przez si³y specjalne zostan¹ im dostarczone ju¿ w tym roku – zapowiedzia³ 10 bm. w Mielcu minister obrony narodowej Antoni Macierewicz. (dd/mgut) PAP/Darek Delmanowicz

Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.