Strona główna Fogiel: PO oderwana od rzeczywistości Rados³aw Fogiel, Robert Gontarz, Olga Semeniuk

Rados³aw Fogiel, Robert Gontarz, Olga Semeniuk

Warszawa, 06.02.2021. Zastêpca rzecznika PiS Rados³aw Fogiel (L), pose³ PiS Robert Gontarz (P) oraz wiceminister rozwoju, pracy i technologii Olga Semeniuk (C) podczas konferencji prasowej w siedzibie Prawa i Sprawiedliwoœci przy ul. Nowogrodzkiej w Warszawie, 6 bm. Politycy odnieœli siê do wczeœniejszej konferencji liderów Platformy Obywatelskiej. (kf) PAP/Mateusz Marek

Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.