s³u¿by techniczne GPEC

Gdañsk, 09.01.2021. Awaria sieci ciep³owniczej przy Placu Komorowskiego w Gdañsku-Wrzeszczu, 9 bm. W zwi¹zku z awari¹ mog¹ pojawiæ siê przerwy lub zak³ócenia w dostawach ciep³ej wody i ogrzewania w dzielnicach: BrzeŸno, Wrzeszcz, ¯abianka, Zaspa, Przymorze, os. Wejhera, os. Tysi¹clecia, Jelitkowo oraz Dolny Sopot. Na miejscu pracuj¹ s³u¿by techniczne GPEC. (mr) PAP/Adam War¿awa

Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.