Georgette Mosbacher

Warszawa. 07.11.2019. Ambasador USA w Polsce Georgette Mosbacher podczas konferencji prasowej 7 bm. w Warszawie, dot. humanitarnego projektu pilota¿owego, realizowanego z Amerykañsk¹ Agencj¹ ds. Rozwoju Miêdzynarodowego (USAID) w Iraku. (mr) PAP/Radek Pietruszka

Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.