stacja Kotelnica Bia³czañska

Bia³ka Tatrzañska, 05.12.2020. Koronawirus w Polsce. Pierwszy dzieñ sezonu narciarskiego, 5 bm. w Bia³ce Tatrzañskiej. Na stokach obecni s¹ funkcjonariusze policji oraz inspekcji sanitarnej, którzy maj¹ reagowaæ na niebezpieczne i niezgodne z prawem zachowania, jak równie¿ na niestosowanie siê do przepisów epidemiologicznych. (kf) PAP/Grzegorz Momot

Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.