GK PGE wypracowała w III kw. br. 545 mln zł zysku netto – 110 proc. więcej rdr

- Reklama -

Zysk netto Grupy Kapitałowej PGE w III kwartale wyniósł 545 mln zł i był o 110 proc. wyższy niż w III kwartale 2020 roku, gdy osiągnął 260 mln złotych. Jest to pochodna poprawy wyników operacyjnych wszystkich segmentów działalności, przy uwzględnieniu pozytywnego salda zdarzeń jednorazowych – podała spółka.

Na poprawę wyników wpływ miała sytuacja rynkowa: wzrost krajowego zapotrzebowania na energię elektryczną jako rezultat wzrostu gospodarczego oraz zmiana salda wymiany międzynarodowej – będąca następstwem gwałtownego wzrostu cen paliw na rynkach światowych. W efekcie Grupa PGE odnotowała wzrost produkcji energii elektrycznej o 3,3 TWh, produkując łącznie 17,6 TWh – napisano w komunikacie.

Jak zaznaczył, cytowany w informacji, prezes PGE Polskiej Grupy Energetycznej Wojciech Dąbrowski, dzięki poprawie efektywności działania i korzystnym warunkom rynkowym Grupa PGE w kolejnym kwartale osiąga wyniki lepsze niż w roku 2020.

„Podstawą dla budowy trwałej wartości spółki jest wykorzystanie lepszych okresów, by odpowiednio przygotować firmę finansowo i organizacyjnie na trudniejsze czasy. To konsekwentnie robimy, wiedząc że rok 2022 będzie wyzwaniem dla energetyki konwencjonalnej oraz ciepłownictwa, przede wszystkim w związku z silną presją rosnących cen uprawnień do emisji CO2” – ocenił.

Spółka podała we wtorek, że nakłady inwestycyjne Grupy PGE w III kwartale 2021 r. osiągnęły wartość 0,8 mld zł i były o 0,4 mld zł niższe rok do roku. Największe ograniczenie inwestycji nastąpiło w segmencie Energetyka Konwencjonalna, gdzie nakłady zmniejszyły się przeszło o połowę względem III kwartału 2020 roku. W przypadku segmentu Energetyki Odnawialnej nakłady były porównywalne rok do roku – wskazano.

Zadłużenie netto na koniec kwartału wyniosło 2,6 mld zł, co oznacza spadek o 3,4 mld zł w stosunku do końca I półrocza 2021 roku, przy czym ten poziom zadłużenia nie uwzględnia przyszłych płatności za uprawnienia do emisji CO2, a które związane są z emisjami tego roku. Wskaźnik zadłużenia netto w relacji do EBITDA (dług netto/ LTM EBITDA) wyniósł 0,29x, zmniejszając się z 0,71x osiągniętego na półrocze 2021 roku.

W komunikacie wskazano, że wielkość produkcji energii elektrycznej netto w jednostkach wytwórczych Grupy PGE była w III kwartale 2021 wyższa o 23 proc. rok do roku, wynosząc 17,6 TWh. W okresie 9 miesięcy 2021 roku, Grupa PGE przekroczyła poziom 50 TWh wyprodukowanej energii elektrycznej.

Wyjaśniono, że wyższy poziom produkcji energii elektrycznej był efektem silnego wzrostu zapotrzebowania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, niższego importu energii netto oraz słabszej generacji źródeł wiatrowych. W III kwartale 2021 roku szczególnie wyraźnie zwiększyła się produkcja w elektrowniach na węglu kamiennym, osiągając wartość 6,6 TWh (zmiana o 38 proc. rok do roku). „Generacja z węgla brunatnego wzrosła o 26 proc. rok do roku i wyniosła 9,7 TWh” – podano.

Dodano, że odnawialne źródła energii wyprodukowały łącznie 0,5 TWh (wzrost o 22 proc. rok do roku), na co wpływ miała wyższa produkcja z biomasy, dzięki wzrostowi produkcji w Elektrociepłowni Szczecin. Znacząco niższa była natomiast produkcja energii elektrycznej w elektrociepłowniach gazowych – 0,63 TWh (spadek o 49 proc. rok do roku).

„W porównaniu z analogicznym okresem 2020 roku powtarzalny wynik EBITDA był wyższy o 23 proc. i wyniósł 1,9 mld złotych” – poinformowano w komunikacie.

Jak zaznaczono, raportowana EBITDA Grupy PGE osiągnęła wartość 2,1 mld zł, zwiększając się o blisko 0,6 mld zł w relacji do III kwartału 2020 r. głównie ze względu na czynniki operacyjne, takie jak wyższa produkcja energii elektrycznej i ciepła, wzrost cen ciepła, przychody z rynku mocy oraz wyższe wolumeny dystrybuowanej energii i poprawę marży w segmencie sprzedaży. Wytłumaczono, że na wyższy poziom EBITDA raportowanej wpływ również miał pozytywny bilans zdarzeń jednorazowych i przejściowych. (PAP)

autorka: Longina Grzegórska-Szpyt

lgs/ mmu/

- Reklama -
Źródło:PAP

Treści PREMIUM

Otrzymuj cotygodniowy e-mail od BrandsIT, który sprawia, że czytanie wiadomości jest naprawdę przyjemne. Dołącz do naszej listy mailingowej, aby być na bieżąco i uzyskać dotęp do treści PREMIUM za darmo.

- Reklama -