Adam Glapiñski

Warszawa, 05.06.2019. Przewodnicz¹cy RPP, prezes NBP Adam Glapiñski podczas konferencji prasowej w siedzibie NBP, 5 bm. Rada Polityki Pieniê¿nej na œrodowym posiedzeniu pozostawi³a stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie. (ls/dw) PAP/Leszek Szymañski

Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.