Jaros³aw Gowin

Kraków, 02.01.2021. Wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii, prezes Porozumienia Jaros³aw Gowin podczas ods³oniêcia tablicy poœwiêconej Romanowi Dmowskiemu, 2 bm. na O³tarzu Pamiêci Narodowej przy Bazylice Krzy¿a Œwiêtego w Krakowie. (³g/doro) PAP/£ukasz G¹gulski

Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.