stok i wyci¹g narciarski

Przemyœl, 28.12.2020. Koronawirus w Polsce. Stok i wyci¹g narciarski w Przemyœlu, 28 bm. Od dzisiaj stoki i wyci¹gi narciarskie w Polsce pozostaj¹ zamkniête. Z infrastruktury mo¿na korzystaæ tylko w ramach sportu zawodowego. Obostrzenia maj¹ obowi¹zywaæ do 17 stycznia 2021 roku. (dd/awol) PAP/Darek Delmanowicz

Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.