GPW: Można się spodziewać 20 debiutów na GPW i znacznie większej liczby na New Connect

Zobacz

- Reklama -

W I kwartale 2021 roku zysk netto Grupy GPW wyniósł 38,7 mln zł, czyli o 32,1 proc. więcej niż rok wcześniej i o 17,2 proc. mniej niż w IV kw. 2020 r.

„Bardzo przyzwoicie zachowują się nasze przychody. W I kwartale wzrosły o 15,5 proc. Rosą nam także koszty, co związane jest z realizacją naszej strategii, a także bierze się ze zwiększonych kosztów regulacyjnych” – powiedział Marek Dietl, prezes GPW, podczas konferencji wynikowej giełdy w piątek.

Przychody Grupy Kapitałowej GPW wyniosły 112,3 mln zł w I kw. 2021 r. Koszty działalności operacyjnej sięgnęły zaś 66,8 mln zł, a wiec były wyższe o 19,2 proc. w stosunku do I kwartału 2020 roku. Za wzrost przychodów odpowiada w dużej części widoczne w I kwartale ożywienie na rynku giełdowym.

„Byliśmy liderem pod względem wzrostu obrotów w Unii Europejskiej, dynamika obrotów liczona w euro wzrosła o 47 proc.” – powiedział Dietl.

Obroty w I kwartale, choć wysokie, okazały się niższe niż w IV kwartale 2020 roku.

„I kwartał na rynku kasowym oceniamy bardzo dobrze pod względem obrotów, choć do ostatniego kwartału 2020 roku zanotowaliśmy spadek. Ale to efekt tego, że IV kwartał 2020 roku był wyjątkowy. Doszło wtedy do największego debiutu w historii GPW, na rynek weszła spółka Allegro, z czym wiązały się duże obroty na jej akcjach. Do tego w grudniu mieliśmy duże obroty na akcjach CD Projekt, co wiązało się z premierą gry +Cyberpunk 2077+” – powiedziała Izabela Olszewska, członek zarządu GPW.

Te dwie spółki, czyli Allegro i CD Projekt, miały też duży udział w obrotach w I kwartale 2021 roku.

„Wysokie obroty były pochodną kilku czynników. Utrzymywały się wysokie obroty na akcjach Allegro, stanowiły one prawie 11 proc. obrotów na rynku regulowanym. Te wysokie obroty wiązały się zapewne z wejściem na polski rynek Amazona, co odbiło się na akcjach Allegro. Poza tym utrzymywały się także wysokie obroty na akcjach CD Projekt. Stanowiły one 19 proc. obrotów na głównym rynku w I kwartale” – powiedziała Izabela Olszewska, członek zarządu GPW w trakcie konferencji wynikowej spółki.

Na wysokie obroty w I kwartale wpływ miały także debiuty, m.in. wejście na giełdę spółki Huuuge Games.

„Rozgrzał się rynek debiutów. Na rynku głównym było ich już 8, a na NewConnect weszło w tym okresie 13 spółek” – powiedział Marek Dietl, prezes GPW, podczas konferencji wynikowej giełdy.

Do końca roku liczba debiutów na GPW może być znacznie większa.

„Jest kilka prospektów w KNF, wiadomo, że debiutem zainteresowane są takie spółki jak Emitel. To nie będą tak duże debiuty jak Pepco, ale na pewno są to spółki bardzo interesujące dla inwestorów. Łącznie spodziewamy się około 20 debiutów na rynku głównym GPW” – powiedziała Izabela Olszewska, członek zarządu GPW.

Jej zdaniem, jest też duże zainteresowanie debiutem na NewConnect.

„Liczba debiutów na NC może być znacznie większa niż tych na rynku głównym. Jest duże zainteresowanie, nie tylko ze strony spółek gamingowych, ale także z innych branż” – powiedziała Olszewska.

Jednym z projektów realizowanych obecnie przez GPW jest „Polski Cyfrowy Operator Logistyczny”, który ma być platformą łączącą spółki zlecającej przewozy i przewoźników.

„PCOL jest wspaniałym projektem, bo dzięki wsparciu Ministerstwa Aktywów Państwowych i dzięki zaangażowaniu ministra Jacka Sasina masę krytyczną klientów i wykonawców po obu stronach zapewnią spółki w mniejszym lub w większym stopniu kontrolowane przez Skarb Państwa. Są już pierwsi klienci po obu stronach tego rynku, wiec 18 mln zł, jakie przeznaczyliśmy na ten projekt, wydaje się dobrze ulokowanymi środkami” – powiedział w piątek prezes GPW.

Kolejny projekt, w który zaangażowana jest GPW, to przejęcie giełdy w Armenii. GPW w ubiegłym roku podpisała list intencyjny w sprawie zakupu większościowego pakietu akcji tamtej giełdy.

„Jesteśmy na podobnym etapie, co wcześniej. Chcielibyśmy już zmierzać do brzegu i zawrzeć transakcję, ale obecnie są dwa elementy, które to utrudniają. Po pierwsze, powstaje plan dla rynku kapitałowego w Armenii. Jako że chcemy podjąć się moderacji tamtejszego rynku kapitałowego, to musimy wiedzieć, jaki jest dla niego plan. Poza tym przy wycenie spółki pracowaliśmy na biznes planie zarządu giełdy w Erywaniu, tymczasem oni obecnie są już 40 proc. powyżej tego planu” – powiedział Marek Dietl.

Ze słów prezesa GPW wynika, że polska giełda może być zainteresowana także innymi przejęciami. W trakcie konferencji padło pytanie o ilość gotówki, jaka znajduje się w posiadaniu GPW.

„Widzimy tyle okazji w okolicy, że uważamy, że warto utrzymywać tę gotówkę, aby zrealizować choć część z naszych zamiarów, dotyczących rozwoju czy to organicznego, czy nieorganicznego” – powiedział Marek Dietl. (PAP)

Autor: Marek Siudaj

ms/ je/

- Reklama -
Źródło:PAP

Polecamy

- Reklama -