Tomasz Grodzki, Bogdan Borusewicz

Warszawa, 13.01.2021. Marsza³ek Senatu RP Tomasz Grodzki (L), wicemarsza³ek Senatu RP Bogdan Borusewicz (P) podczas konferencji prasowej, 13 bm. w Senacie w Warszawie. Konferencja dot. oœwiadczenia Grupy Senatorów RP skierowanego do prokuratora generalnego ws. œledztwa dot. zabójstwa prezydenta Gdañska Paw³a Adamowicza. (jm) PAP/Wojciech Olkuœnik

Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.