Marcin Hora³a

Warszawa, 23.07.2020. Wiceminister infrastruktury, pe³nomocnik rz¹du ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego Marcin Hora³a podczas konferencji prasowej na temat podpisania trzech umów o dofinansowanie z funduszy UE projektów, które przyczyni¹ siê do rozwój polskich portów, 23 bm w Warszawie. Podpisane umowy przewiduj¹ 167 mln z³otych z UE dla portów morskich w Szczecinie, Gdyni i Œwinoujœciu z Programu Infrastruktura i Œrodowisko. (mr) PAP/Wojciech Olkuœnik

Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.