IBL: duże zagrożenie pożarami lasów w niektórych miejscach, średnie dla większości Polski

Zobacz

- Reklama -

Z mapy umieszczonej na stronie Instytutu Badawczego Leśnictwa wynika, że alertem o dużym zagrożeniu pożarowym objęto ponad połowę woj. wielkopolskiego – powiaty centralne oraz południowe, zachodnią część woj. podlaskiego oraz północną część woj. śląskiego.

Na pozostałym obszarze kraju obowiązuje w większości średni poziom zagrożenia pożarowego. Małe zagrożenie występuje w części południa Polski – północnej Małopolski, woj. podkarpackiego i południowej części woj. lubelskiego – nie wydano żadnego alertu.

Prognoza zagrożenia pożarowego jest wykonywana w 42 strefach prognostycznych na podstawie pomiarów wilgotności ściółki sosnowej, wilgotności względnej powietrza oraz opadów i określa możliwość wystąpienia pożaru w dniu jej wykonania. Pomiary meteorologiczne prowadzone są dwa razy dziennie w kilku miejscach każdej ze stref. Prognoza jest wykonywana przez Lasy Państwowe w okresie zagrożenia pożarowego – od 1 marca do 30 września.

Jak informuje w komunikacie przesłanym do PAP Laboratorium Ochrony Przeciwpożarowej Lasu IBL, mimo przelotnych opadów deszczu wilgotność ściółki w punktach pomiarowych w całym kraju szybko spada poniżej progu zapalności (30 proc.), a miejscami nawet poniżej 10 proc. – „czyli do poziomu oznaczającego ekstremalną podatność na zapalenie”.

Eksperci dodają, że od początku kwietnia wybuchło w Polsce prawie 900 pożarów lasu. Ze względu na prognozowaną w dwóch najbliższych dniach temperaturę powietrza, utrzymującą się w przedziale 20 – 25 st. C, oraz tylko miejscowe, niewielkie opady deszczu, leśnicy apelują o zachowanie ostrożności i odpowiedzialne zachowanie podczas przebywania na obszarach leśnych. „Prawie wszystkie pożary lasu powstają z nieumyślnego bądź, co gorsze, ze świadomego działania ludzi przebywających w lesie bądź jego sąsiedztwie, którzy nieostrożnie, lekkomyślnie lub celowo używają ognia” – ostrzega IBL. (PAP)

robs/ jann/

- Reklama -
Źródło:PAP

Polecamy

- Reklama -