centrum handlowe

Warszawa, 14.03.2020. Zamkniêta restauracja w Centrum Handlowym Manufaktura, 14 bm. w £odzi. W zwi¹zku z zagro¿eniem koronawirusem rz¹d zdecydowa³ o ograniczeniu funkcjonowania centrów i galerii handlowych. Sklepy spo¿ywcze, apteki, drogerie i pralnie bêd¹ czynne. W restauracjach i barach zamówienia mo¿na sk³adaæ tylko na wynos lub z dowozem. (amb) PAP/Grzegorz Micha³owski

Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.