Ignacy Góra prezesem UTK na drugą kadencję

Udostępnij

Jak przypomniał UTK, Góra od początku kariery zawodowej jest związany z branżą kolejową. “Pracował na wielu stanowiskach związanych z eksploatacją, utrzymaniem i bezpieczeństwem systemu kolejowego” – zaznaczył Urząd.

Ignacy Góra jest absolwentem Politechniki Krakowskiej, kierunku mechanika i budowa maszyn – specjalność Pojazdy Szynowe oraz Organizacji i Zarządzania Przedsiębiorstwem. Ukończył też studia podyplomowe: na Politechnice Śląskiej (Zintegrowane Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem), Politechnice Krakowskiej (Nowoczesne Technologie Elektryczne w Transporcie), Politechnice Radomskiej (Integracja z UE w Transporcie Kolejowym) oraz na Akademii L. Koźmińskiego w Warszawie (Europejski Model Zarządzania). Ma tytuł naukowy doktora nauk technicznych, który uzyskał na Politechnice Warszawskiej – wskazano w piątkowej informacji.

W październiku 2013 r. Góra objął stanowisko wiceprezesa Urzędu Transportu Kolejowego; w lutym 2016 r. został pełniącym obowiązki Prezesa UTK, natomiast 24 listopada powołano go na stanowisko Prezesa UTK ; 30 marca 2017 r. został powołany według nowych zasad na Prezesa UTK na pięcioletnią kadencję – przypomniał UTK.

W 2018 r. Góra został powołany przez prezesa Rady Ministrów w skład Komitetu Sterującego w zespole zadaniowym do spraw realizacji Komponentu Kolejowego Programu „Centralny Port Komunikacyjny”. W styczniu 2020 r. został członkiem Rady Dostępności – organu pomocniczego Ministra Inwestycji i Rozwoju. Jest członkiem Rady Akredytacji w Polskim Centrum Akredytacji. (PAP)

Źródło:PAP

Zobacz

Sygnis wygrał przetarg w Bułgarii na kwotę ponad 400 tys. zł

Notowana na NewConnect deeptechowa spółka prowadząca projekty R&D w...

Na Światowym Forum Miejskim opublikowano dokument World Cities Report 2022

Zawierający analizę trendów i wyzwań w rozwoju miast dokument World Cities Report 2022 opublikowano w środę w trakcie Światowego Forum Miejskiego w Katowicach. Raport diagnozuje stojące przed miastami zagrożenia, ale też wskazuje na pozytywne dla nich rozwiązania.
- Reklama -