Janczyk: ok. 600 poprawek do projektu budżetu na 2022 rok

GospodarkaJanczyk: ok. 600 poprawek do projektu budżetu na 2022 rok

W czwartek rano sejmowa Komisja Finansów Publicznych rozpoczęła głosowanie poprawek złożonych do projektu ustawy budżetowej na przyszły rok. Przewodniczący komisji Wiesław Janczyk (PiS) poinformował, że do projektu złożono ok. 600 poprawek.

Projekt zakłada, że w 2022 r. dochody budżetu państwa wyniosą 481,4 mld zł, a wydatki 512,4 mld zł. Deficyt ma wynieść nie więcej niż 30,9 mld zł.

Z harmonogramu prac komisji wynika, że budżet na 2022 r. ma zostać uchwalony przez Sejm 17 grudnia br. Wcześniej, bo 14 grudnia ma się odbyć drugie czytanie projektu ustawy.

Przekazanie ustawy budżetowej do Senatu, zgodnie z harmonogramem, ma nastąpić do 23 grudnia, natomiast do 12 stycznia przyszłego roku zakładane jest podjęcie przez Senat uchwały ws. ustawy budżetowej na 2022 r.

14 stycznia poprawki Senatu mają być rozpatrzone na posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych, a podczas posiedzenia Sejmu w dniach 26-27 stycznia zajmie się nimi izba niższa. Według harmonogramu przekazanie ustawy do podpisu prezydenta ma nastąpić do 31 stycznia przyszłego roku.

Zgodnie z konstytucją rząd musi przesłać projekt budżetu do Sejmu najpóźniej na trzy miesiące przed rozpoczęciem roku budżetowego. Senat może uchwalić poprawki do ustawy budżetowej w ciągu 20 dni od dnia jej przekazania izbie wyższej. Prezydent podpisuje przedstawioną przez marszałka Sejmu ustawę budżetową w ciągu 7 dni. Jeśli jednak w ciągu 4 miesięcy od dnia przedłożenia Sejmowi projektu ustawy budżetowej nie zostanie ona przedstawiona prezydentowi do podpisu, wtedy głowa państwa może w ciągu 14 dni zarządzić skrócenie kadencji Sejmu. (PAP)

autor: Michał Boroń

mick/ mmu/

ŹródłoPAP

Sprawdź nasze inne treści