Jarosińska-Jedynak: partycypacja społeczna to kluczowy element tworzenia dobrych rozwiązań w miastach

Udostępnij

Niedziela traktowana jest jako „dzień zero” tego kilkudniowego wydarzenia, ceremonia oficjalnego otwarcia WUF11 odbędzie się w poniedziałek rano.

Światowe Forum Miejskie (World Urban Forum – WUF11) to organizowana co dwa lata pod egidą ONZ najważniejsza i największa konferencja poświęcona tworzeniu i realizacji polityk miejskich na świecie. Miejscem organizacji 11. edycji WUF pod hasłem „Zmieniamy nasze miasta dla lepszej przyszłości” jest Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach (MCK). Organizatorem wydarzenia jest UN-Habitat, agenda ONZ ds. urbanizacji i osiedli miejskich. Po stronie polskiej Światowe Forum Miejskie przygotowują Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz miasto Katowice.

„Partycypacja społeczna to kluczowy element tworzenia dobrych rozwiązań w miastach. Ma na celu wykorzystanie potencjału i energii mieszkańców i włączenie we wspólne działania jak najszerszego kręgu interesariuszy. Służy również integracji lokalnej społeczności oraz aktywizuje mieszkańców i przedsiębiorców do podejmowania własnych inicjatyw” – mówiła Jarosińska-Jedynak, która jest pełnomocniczką rządu ds. organizacji Światowego Forum Miejskiego.

W otwarciu zgromadzeń wzięła udział także Maimunah Mohd Sharif – dyrektor wykonawcza UN-Habitat, która podkreślała znacznie konkretnych działań w osiąganiu celów zrównoważonego rozwoju. Wcześniej Maimunah Mohd Sharif i Jarosińska-Jedynak wzięły udział w ceremonii podniesienia flag Polski i ONZ, która rozpoczęła WUF11.

Wiceminister Jarosińska-Jedynak zwracała uwagę na współpracę różnych grup interesów w konsultacjach społecznych odnowionej Krajowej Polityki Miejskiej do roku 2030. „W trakcie prac nad dokumentem prowadzony był szeroki dialog ze środowiskami ruchów miejskich, organizacjami społecznymi i gospodarczymi. Swoje uwagi przekazali także przedstawiciele instytutów branżowych i przedsiębiorców” – mówiła.

Sesja otwierająca stanowiła uroczyste rozpoczęcie obrad pięciu zgromadzeń, które odbywają się równocześnie w ramach programu WUF11 – Zgromadzenia Inicjatyw Oddolnych, Zgromadzenia Dzieci i Młodzieży, Zgromadzenia Władz Lokalnych i Regionalnych, Zgromadzenia Kobiet i Zgromadzenia Biznesu. Zgromadzenia mają za zadanie oddać głos kluczowym grupom interesariuszy, którzy reprezentują różne części społeczeństwa. Zadaniem Zgromadzeń jest wspieranie włączającego i partycypacyjnego podejmowania decyzji dla wdrożenia Nowej Agendy Miejskiej.

„Możliwość zaprezentowania poglądów przez różne grupy zaangażowane w rozwój miast: kobiety, młodzież, biznes, ruchy obywatelskie oraz władze lokalne będzie sprzyjać wypracowaniu najlepszych rozwiązań” – akcentowała Jarosińska-Jedynak.

Zgodnie z programem przedstawionym przez UN-Habitat niedziela traktowana jest jako „dzień zero” wydarzenia. Poza uroczystością podniesienia flagi zaplanowano rozpoczęcie prac zespołów pracujących nad rekomendacjami deklarowanych działań WUF11 (Assemblies). Ceremonia oficjalnego otwarcia WUF11 odbędzie się w poniedziałek rano; zamknięcia – w czwartek po południu. Te cztery dni szczytu wypełnią liczne debaty, dyskusje, warsztaty, dialogi w formie okrągłych stołów i nieoficjalne rozmowy.

Ich celem ma być wypracowanie rekomendacji i mobilizowanie miast do odważnych działań na rzecz zrównoważonej transformacji i wdrażania Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ na poziomie lokalnym. Jednym z efektów Forum mają być deklarowane działania – dobrowolne zobowiązania podjęte przez jego uczestników.

W czasie WUF11 poruszanych będzie siedem głównych tematów: sprawiedliwe miasta, zielona przyszłość miast, innowacje miejskie, budowanie odporności miast, finansowanie inwestycji, planowanie i zarządzanie miastami, a także – ze względu na wojnę w Ukrainie – odbudowa miast po kryzysach spowodowanych wojną czy zagrożeniami naturalnymi.

Ważna ma być także tematyka dostępności – debaty i z osobami z niepełnosprawnością, i w tematyce usuwania barier. Jednym z ważnych aspektów Forum jest promowanie dobrych praktyk, Polska chce tu upowszechniać swoje doświadczenia transformacji. Jednym z przykładów będą Katowice, które w stosunkowo krótkim czasie przekształciły się z ośrodka przemysłu w centrum nowoczesnych usług, technologii i kultury.

Ze względu na to, że WUF po raz pierwszy organizowane jest w Europie Centralnej, przewidziano dyskusję, jak państwa europejskie powinny kształtować swoje miasta i polityki miejskie, aby miasta te rozwijały się gospodarczo i odpowiadały na aktualne wyzwania. Polska będzie chciała w tym kontekście zaprezentować na Forum Krajową Politykę Miejską do 2030 r. (PAP)

Źródło:PAP

Zobacz

Buda: z końcem wakacji zrobimy przegląd banków, które dołączyły do programu Mieszkanie bez wkładu własnego

Z końcem wakacji zrobimy przegląd banków, które dołączyły do programu Mieszkanie bez wkładu własnego; jeśli okaże się, że oferta banków będzie cały czas ograniczona, będziemy podejmowali kolejne działania - powiedział PAP minister rozwoju Waldemar Buda.

Hiszpania: Od północy wchodzą w życie przepisy o oszczędzaniu energii

We wtorek o północy na terenie Hiszpanii wchodzą w życie przepisy dotyczące oszczędzania energii w obiektach użyteczności publicznej. Za lekceważenie nowego prawa, wprowadzonego w związku z wojną na Ukrainie, przewidziano surowe sankcje.
- Reklama -

REKLAMA