- Reklama -

Kaleta o głosowaniu ws. OFE: to nie decyzje SP zdecydowały, że to głosowanie nie odbyło się w Sejmie

Zobacz

- Reklama -

Kaleta podczas konferencji prasowej we wtorek w Ministerstwie Sprawiedliwości był pytany o przełożone głosowanie ws. OFE. Marszałek Sejmu Elżbieta Witek, po zasięgnięciu opinii Konwentu Seniorów, zdecydowała o nieprzeprowadzaniu we wtorek trzeciego czytania, czyli głosowania, projektu ustawy dotyczącego likwidacji OFE. Zgodnie z pierwotną wersją kolejności głosowań, Sejm miał tego dnia głosować nad projektem. Odrzucenia projektu chcą kluby: KO i Koalicji Polskiej, a za przyjęciem jest Prawo i Sprawiedliwość.

„Sprawa OFE jest dyskutowana w ramach koalicji. Niemniej, to nie decyzje Solidarnej Polski zdecydowały, że dziś tego głosowania nie było” – odpowiedział wiceszef MS, odnosząc się do tej kwestii. Jak dodał, w ramach dyskusji wewnątrz koalicji SP podniosło kilka uwag dotyczących tego projektu.

„Zwracam uwagę, że wokół tej bardzo ważnej ustawy, która decyduje o oszczędnościach milionów Polaków głosy są bardzo rozbieżne. Wskazywane są zagrożenia, pewne ryzyka związane z wprowadzeniem tej ustawy. Niemniej wskazując na te zagrożenia, Solidarna Polska nie stawiała tej sprawy na ostrzu noża” – wyjaśnił Kaleta obawy SP.

Podkreślił jednocześnie, że cieszy się, że dyskusja w tej sprawie będzie dalej prowadzona, co daje szansę na uchwalenie takiego rozwiązania, które wszystkie potencjalne ryzyka wskazywane przez ekspertów, zneutralizuje. „Cieszymy się, że ta dyskusja w ramach Zjednoczonej Prawicy trwa. Jest to dyskusja merytoryczna, a sprawa pod kątem politycznym nie była prezentowana przez SP w taki sposób, że będzie takie a nie inne głosowanie w tej sprawie. Cieszymy się, że ta dyskusja będzie trwała” – podsumował.

Projektowana ustawa ma – co do zasady – wejść w życie z dniem 1 czerwca 2021 r. Rządowy projekt zmian w ustawach w związku z przeniesieniem środków z otwartych funduszy emerytalnych (OFE) na indywidualne konta emerytalne (IKE) zakłada, że każdy uczestnik OFE będzie miał do wyboru dwie możliwości.

Domyślnie będzie to przeniesienie środków z OFE na IKE przy pobraniu z nich 15 proc. w formie – jak to określa rząd – opłaty przekształceniowej. Pieniądze te będą dziedziczone, ale dalsze wpłaty na IKE będą wyłącznie dobrowolne; nie trafią tam już żadne części późniejszych składek emerytalnych.

Druga możliwość to złożenie deklaracji o przeniesieniu swoich środków na rachunek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, działającego w imieniu i na rzecz Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Te pieniądze przestają być dziedziczone. Zostaną zapisane na indywidualnym koncie prowadzonym w ZUS, a odpowiadające im aktywa trafią do Funduszu Rezerwy Demograficznej.

W Ocenie Skutków Regulacji oszacowano wartość aktywów OFE na ok. 131,7 mld zł.

Zgodnie z projektem powszechne towarzystwa emerytalne (PTE) zarządzające OFE staną się towarzystwami funduszy inwestycyjnych (TFI), zaś OFE przekształcą się w SFIO. Aktywa netto OFE zostaną przekazane na IKE prowadzone w SFIO przez TFI.

Następne posiedzenie Sejmu zaplanowano na 19-20 maja br. (PAP)

Autorka: Natalia Kamińska

nmk/ lena/

- Reklama -
Źródło:PAP

Polecamy

- Reklama -