plakat

Warszawa, 29.12.2020. Plakat promuj¹cy rz¹dow¹ stronê z informacjami o szczepieniach podczas konferencji prasowej z udzia³em minister rodziny i polityki spo³ecznej Marleny Mal¹g nt. Narodowego Programu Szczepieñ przeciw COVID-19 w siedzibie ministerstwa w Warszawie, 29 bm. (jm) PAP/Rafa³ Guz

Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.