Adam Niedzielski

Warszawa, 21.01.2021. Minister zdrowia Adam Niedzielski (C) na sali obrad podczas drugiego dnia 25. posiedzenia Sejmu w Warszawie, 21 bm. Izba ma przeprowadziæ drugie czytanie projektu ustawy o s³u¿bie zagranicznej i pierwsze czytanie nowego projektu nowelizacji ustawy o dzia³ach administracji rz¹dowej. Pos³owie kolejny raz zajm¹ siê te¿ wyborem RPO. (tg/doro) PAP/Tomasz Gzell

Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.