KE: 310,5 mln euro dla Polski na łagodzenie społecznych i gospodarczych skutków kryzysu zw. z koronawirusem

Zobacz

- Reklama -

„Z przyjemnością zatwierdzam pierwszą w Polsce zmianę Programu Operacyjnego w ramach REACT-EU. Polityka spójności zapewnia wsparcie obywatelom europejskim, gdy go najbardziej potrzebują, umożliwiając im powrót do normalnego życia jeszcze silniejszym. Zachęcam wszystkie państwa członkowskie do pełnego wykorzystania korzyści, jakie oferuje REACT-EU” – powiedziała unijna komisarz do spraw spójności i reform Elisa Ferreira.

273,6 mln EUR ma trafić na specjalny fundusz, który zapewni korzystne pożyczki dla małych i średnich przedsiębiorstw. Pożyczki mogą być wykorzystane na pokrycie bieżących potrzeb finansowych, takich jak wypłata wynagrodzeń pracowników, spłata zobowiązań krótkoterminowych, a także ewentualne wydatki inwestycyjne.

Dodatkowo 25 mln euro zostanie przeznaczone na bony na nowe rozwiązania w dziedzinie cyfryzacji przedsiębiorstw w celu przyspieszenia transformacji cyfrowej gospodarki. Ponadto, 11,9 mln euro zostanie przeznaczone na „nową oś priorytetową pomocy technicznej REACT-EU, aby zapewnić jak najszerszy zakres pomocy dla przedsiębiorców”.

Inicjatywa REACT-EU jest częścią NextGenerationEU i zapewnia dodatkowe 50,6 mld euro (w cenach bieżących) w latach 2021 i 2022 na rzecz programów polityki spójności. Środki koncentrują się na wspieraniu odporności rynku pracy, miejsc pracy, MŚP i rodzin o niskich dochodach, a także na tworzeniu trwałych podstaw transformacji ekologicznej i cyfrowej oraz trwałego ożywienia społeczno-gospodarczego.

Z Brukseli Łukasz Osiński (PAP)

luo/ kib/

- Reklama -
Źródło:PAP

Polecamy

- Reklama -