KE prognozuje, że wstrzymanie dostaw gazu przez Rosję może obniżyć PKB UE o 1,5 proc. – Bloomberg

Udostępnij

Z projektu raportu Komisji Europejskiej, do którego dotarł Bloomberg News wynika, że KE ma wydać ostrzeżenie, że w przypadku przeciętnie mroźnej zimy odcięcie dostaw gazu z Rosji obniżyłoby unijny PKB od 0,6 proc. do 1 proc. W najgorszym scenariuszu mogłoby ono zmniejszyć PKB UE nawet o 1,5 proc. Dokument ma zostać opublikowany w środę i do tego czasu może jeszcze ulec zmianom.

“Skoordynowana reakcja UE przed zimą i solidarność między państwami członkowskimi ograniczyłaby negatywny wpływ na PKB i miejsca pracy w przypadku ewentualnego poważnego zakłócenia” – stwierdziła komisja w projekcie dokumentu zatytułowanego „Oszczędzaj gaz na bezpieczną zimę”.

KE oszacowała, że podjęcie wczesnych działań w celu zmniejszenia popytu w przypadku przeciętnej zimy może ograniczyć negatywny wpływ odcięcia podaży na PKB do 0,4 proc.

Największym wyzwaniem UE tej zimy jest zapewnienie wystarczających rezerw gazu, aby sprostać szczytowemu zapotrzebowaniu na ciepło i energię. O ile w ubiegłym roku poziomy zapełnienia magazynów były o 10 punktów procentowych niższe niż w okresie 2016-2018, to obecnie są one zgodne z historyczną średnią, powyżej 63 proc., czyli równe 46 dniom zużycia zimowego.

Zgodnie z danymi Komisji unijny system gazowy z nadwyżką zrekompensował niedobór 25 mld metrów sześciennych zmniejszonego importu rosyjskiego gazu dzięki 35 mld metrów sześciennych skroplonego surowca i importowi rurociągami z innych krajów. Jednak z przeprowadzonych symulacji wynika, że całkowite odcięcie dostaw z Rosji spowoduje, że UE nie zdoła napełnić swoich magazynów do 80 proc., co z kolei będzie oznaczało, że zimą – w skali całej Wspólnoty – zabraknie ok. 20-30 mld metrów sześciennych gazu.

„Zakładając utrzymujące się napięte międzynarodowe rynki gazu, uzupełnianie zapasów latem 2023 r. byłoby bardzo trudne, a to z kolei osłabiłoby przygotowania do kolejnego sezonu zimowego. Poziomy zapełnienia magazynu w październiku 2023 r. wyniosłyby tylko 41 proc.” – podano w projekcie raportu KE.

Ograniczenia w rosyjskich dostawach gazu dotknęły 12 państw członkowskich i skłoniły Niemcy do podniesienia w zeszłym miesiącu ostrzeżenia o ryzyku gazowym do drugiego, najwyższego poziomu. Według dokumentu ogólne przepływy z Rosji w czerwcu stanowiły mniej niż 30 proc. średniej z lat 2016-2021.

Komisja ma zaproponować plan redukcji popytu, który będzie polegał na zmniejszeniu zużycia gazu zarówno przez konsumentów indywidualnych i przedsiębiorstwa świadczące kluczowe usługi, jak i przez przemysł. KE wezwie również kraje członkowskie, by rozważyły rezygnację – tam, gdzie to możliwe – z produkcji prądu z gazu na rzecz węgla i paliwa jądrowego.

Fala upałów na zachodzie Europy pogłębia najgorszy od wielu dziesięcioleci kryzys energetyczny w regionie, a traderzy tymczasem bacznie obserwują czy rurociąg Nord Stream 1, transportujący gaz z Rosji do Niemiec, a obecnie będący w remoncie, powróci do pełnej eksploatacji, gdy 21 lipca zakończy się jego planowa konserwacja. Turbina do Nord Stream została w niedziele przywieziona do Niemiec z zakładu naprawczego w Kanadzie.

Benchmarkowe kontrakty na gaz w Amsterdamie (ICE Endex Dutch TTF) są wyceniane wyżej o 1 proc. – po 164,75 euro za MWh. (PAP Biznes)

Źródło:PAP

Zobacz

Jak zautomatyzować marketing i programy lojalnościowe?

Obsługa klienta jest niezwykle czasochłonna, ale to nie jedyny...

Kończą się prace archeologiczne na dziedzińcu Pałacu Branickich w Białymstoku

Fragment pochodzącej z XV-XVI wieku kamiennej podłogi, a także naczyń i kafli z różnych epok, obozowisko mezolityczne - to niektóre z odkryć dokonanych podczas prac archeologicznych prowadzonych na dziedzińcu paradnym Pałacu Branickich w Białymstoku, które dobiegają końca.
- Reklama -

REKLAMA