KE zatwierdziła pomoc na restrukturyzację Przewozów Regionalnych

Zobacz

- Reklama -

Komisja Europejska stwierdziła, że zastosowane przez Polskę środki mające na celu wsparcie restrukturyzacji spółki Przewozy Regionalne – ogólnopolskiego operatora regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich – są zgodne z unijnymi zasadami pomocy państwa.

„Nasze postępowanie wyjaśniające wykazało, że polskie środki pomocy na restrukturyzację na rzecz spółki Przewozy Regionalne były konieczne i proporcjonalne, aby zapewnić dalsze prowadzenie działalności przez tę spółkę. Pozwoliło to uniknąć poważnych zakłóceń w świadczeniu regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich i zapewniło jakość sieci połączeń w Polsce. Jednocześnie ewentualny negatywny wpływ interwencji publicznej na konkurencję będzie ograniczony, gdyż Polska zobowiązała się przyspieszyć otwarcie sektora regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich na konkurencję” – powiedziała wiceszefowa KE Margrethe Vestager, odpowiedzialna za politykę konkurencji.

Spółka Przewozy Regionalne jest największym operatorem regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich w Polsce i jedynym dostawcą usług publicznych kolejowego transportu pasażerskiego w siedmiu z szesnastu województw. Jak podała KE, spółka, której większościowym właścicielem jest państwowa Agencja Rozwoju Przemysłu, przeżywa trudności finansowe.

Postępowanie wyjaśniające objęło pomoc na restrukturyzację o wartości 770 mln zł (około 181 mln euro), zgłoszoną Komisji przez Polskę w 2015 r., jak również inne środki pomocy państwa przyznane spółce w ramach tej samej restrukturyzacji przed 2015 r. (PAP)

luo/ kib/

- Reklama -
Źródło:PAP

Polecamy

- Reklama -