KEN: w wykazie czasopism punktowanych 73 niekonsultowane pozycje

FOTO: PAP

Komisja Ewaluacji Nauki przekazała, że jest „zdumiona faktem oraz skalą tego zjawiska i w żadnym dostępnym źródle nie znalazła merytorycznego uzasadnienia wprowadzonych zmian”. „Komisja stoi na stanowisku, iż zmiany nie służą wiarygodności procesu ewaluacji podmiotów w dyscyplinach nauki” – zaakcentowano.

KEN stwierdziła w oświadczeniu, że „została zaskoczona publikacją wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, zawierającego pozycje, których Komisja nie procedowała i nie rekomendowała”.

Zgodnie z ustawą Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce, do zadań KEN należy przygotowanie projektów wykazów wydawnictw recenzowanych monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych.

Komisja wskazała, że działając na podstawie ustawy oraz Rozporządzenia MNiSW w sprawie sporządzania wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych przygotowała projekt nowelizacji wykazu czasopism naukowych uwzględniający czasopisma, które zostały ujęte w międzynarodowych bazach danych (WoS, Scopus, ERIH+) od chwili ogłoszenia poprzedniej wersji wykazu.

„Komisja jest zaniepokojona publikacją wykazu czasopism punktowanych zawierającego liczne pozycje, które nie były konsultowane z KEN. W szczególności, w sporządzonym w dniu 9 lutego br. wykazie znalazły się 73 czasopisma, które nie były procedowane ani rekomendowane przez KEN. Ponadto Komisja stwierdza, że w przypadku 237 czasopism pojawiła się podwyższona punktacja, która również nie była konsultowana z KEN” – podkreśla komisja.

„Komisja jest zdumiona faktem oraz skalą tego zjawiska i w żadnym dostępnym źródle nie znalazła merytorycznego uzasadnienia wprowadzonych zmian. Komisja stoi na stanowisku, iż zmiany nie służą wiarygodności procesu ewaluacji podmiotów w dyscyplinach nauki” – oświadczyła KEN.

W środę resort edukacji opublikował nowy, rozszerzony wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych. Zaktualizowana lista wywołała żywe reakcje wśród środowiska naukowego.

„Wykaz czasopism naukowych jest publikowany przez ministra. To decyzją ministra, a nie Komisji Ewaluacji Nauki, dodano do wczoraj opublikowanego wykazu czasopisma które nie są ani na WoS/Scopus/ERIH ani w programie wsparcia” – napisał w czwartek na twitterze członek KEN dr hab. Emanuel Kulczycki.

Dodał, że wielu polskim czasopismom z nauk humanistycznych, społecznych i teologicznych podniesiono punktację, np. „Biuletynowi Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” (z 20 na 70) czy „VOX PATRUM” (z 40 pkt na 100 pkt), „Kościół i Prawo” (z 20 pkt na 70 pkt). „Kryterium dodawania w tym trybie poza trybem oraz podnoszenia punktacji to +znaczenie dla środowiska naukowego, znaczenie dla dziedzictwa i dyscypliny+ oraz +dowartościowanie pewnych środowisk+” – skomentował Kulczycki.

W czwartek Kulczycki jako pierwszy poinformował o dymisji wiceminister edukacji i nauki Anny Budzanowskiej. „Wiceminister Anna Budzanowska właśnie poinformowała Komisję Ewaluacji Nauki, że złożyła dymisję i od 15 lutego br. nie będzie pracować w Ministerstwie Edukacji i Nauki, wskazując, że uczelnie mogą zakwestionować legalność ewaluacji opartej na właśnie opublikowanym wykazie” – napisał na Twitterze.

Resort edukacji i nauki zdementował informację Kulczyckiego. W komentarzu do jego wpisu w mediach społecznościowych przekazano, że „złożenie dymisji przez Panią Annę Budzanowską było uzgodnione kilka tygodni temu. Łączenie tego faktu z kwestią wykazu czasopism jest nadużyciem”.

Nowy wykaz dostępny jest pod adresem: www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/nowy-rozszerzony-wykaz-czasopism-naukowych-i-recenzowanych-materialow-z-konferencji-miedzynarodowych?fbclid=IwAR0X2uuxqNtkNYSfskTti4zcj0mkvbsqQMQGP92OUcqs-d7xxjxM7DbAy5g. (PAP)

Autorzy: Katarzyna Lechowicz-Dyl, Szymon Zdziebłowski

ktl/ szz/ mhr/

Źródło:PAP
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.