Patrol policji

Kraków, 31.12.2020. Patrol policji na Rynku G³ównym w Krakowie, 31 bm. Zgodnie z rozporz¹dzeniem rz¹du, od 31 grudnia 2020 roku od godziny 19 do 1 stycznia 2021 roku do godziny 6 na obszarze Polski obowi¹zuje zakaz przemieszczenia siê. Wyj¹tkiem s¹ m.in. niezbêdne czynnoœci s³u¿bowe oraz inne wskazane w stosownym rozporz¹dzeniu. (sko) PAP/£ukasz G¹gulski

Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.