Ma³gorzata Kidawa-B³oñska

Warszawa, 17.12.2020. Wicemarsza³ek ni¿szej izby parlamentu Ma³gorzata Kidawa-B³oñska w Sejmie w Warszawie, 17. bm. na konferencji prasowej. (mm/dw) PAP/Mateusz Marek

Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.