KIR dostarczy infrastrukturę do wypłaty środków z Tarczy 2.0

FOTO: PAP

Jak wskazał, choć KIR jest spółką infrastrukturalną banków, a nie podmiotem państwowym, w wielu procesach pełni rolę partnera technologicznego i pośrednika pomiędzy administracją i biznesem.

Jak informował Polski Fundusz Rozwoju (PFR), w ramach uruchomionej z końcem kwietnia br. edycji Programu „Tarcza finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Małych i Średnich Firm” wypłacono przeszło 60,7 mld zł (dane na 10 listopada br.). Z rządowego programu pomocowego dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw skorzystało ponad 346 tys. firm, które zatrudniają ponad 3 mln 120 tys. pracowników. Kolejna edycja „Tarczy” ma ruszyć od 15 stycznia 2021 r. pod warunkiem uzyskania przez program notyfikacji Komisji Europejskiej.

Według Piotra Alickiego KIR aktywnie uczestniczy w realizacji Programu, udostępniając system teleinformatyczny, który automatyzuje przepływ danych między bankami a PFR. „W tej roli pośredniczymy w przekazywaniu do PFR przez banki oraz przez PFR do banków informacji związanych z realizacją Tarczy. Dotyczy to wniosków o subwencje finansowe i decyzji PFR o kwocie udzielonego wsparcia oraz raportów sporządzanych przez banki. W poprzedniej oraz w zapowiedzianej na styczeń 2021 r. edycji, składanie wniosków przez przedsiębiorców odbywa się wyłącznie online, za pomocą systemów bankowości elektronicznej” – opisywał.

Podkreślił, że w większości przypadków przyznana przez PFR subwencja jest na koncie aplikującego przedsiębiorcy nie później niż w 48 godzin od złożenia wniosku. Jest to możliwe dzięki ścisłej współpracy wszystkich uczestników projektu i automatyzacji całego procesu.

Jak wskazał Piotr Alicki, choć KIR został powołany w 1992 roku jako spółka infrastrukturalna banków, w tym NBP oraz Związku Banków Polskich, przede wszystkim w celu prowadzenia rozliczeń międzybankowych, to infrastruktura i systemy firmy były i są wykorzystywane także m.in. do walki z nadużyciami na rynku finansowym.

„Podstawowym powodem powołania KIR była konieczność profesjonalizacji rozliczeń między bankami. Przy czym chodziło nie tylko o przyspieszenie obiegu pieniądza w gospodarce, ale również o przeciwdziałanie takim procederom jak sławny oscylator, wykorzystywany przez ART-B” – powiedział prezes KIR.

Mechanizm oscylatora polegał na tym, że zakładano lokatę, pobierano potwierdzony przez bank czek, który realizowano w kolejnym banku, gdzie zakładano kolejną lokatę, i tak dalej. Informacja o tym, że czek został zrealizowany, a pieniądze już pobrane z konta w danym banku i przekazane do kolejnego, szła pocztą, więc te same pieniądze były oprocentowane w kilku miejscach równocześnie. Przy dużych sumach i wielu kontach, pozwalało to na skumulowanie sporych zysków kosztem NBP.

„Uruchomienie przez KIR nowoczesnych systemów rozliczeniowych przełożyło się na wyraźną poprawę efektywności po stronie banków. O ile wcześniej na środki trzeba było czekać nawet dwa tygodnie, to praktycznie od razu po rozpoczęciu działania firmy, przelewy trafiały na konto odbiorcy następnego dnia. W kolejnym kroku i w wyniku uruchomienia wersji elektronicznej systemu rozliczeniowego, pod nazwą Elixir, umożliwiliśmy przekazywanie pieniędzy między bankami tego samego dnia. A od 2012 r. przelewy możemy realizować w czasie liczonym w sekundach” – powiedział Alicki.

Obecnie infrastruktura KIR wykorzystywana jest również do uszczelnienia systemu podatkowego i walki z wyłudzeniami VAT oraz praniem brudnych pieniędzy.

„KIR dostał ustawową funkcję pośrednika pomiędzy bankami i Krajową Administracją Skarbową. Prowadzimy systemy, które umożliwiają sektorowe podejście do walki z działalnością o charakterze przestępczym – w tym system STIR, do którego banki przekazują informacje o rachunkach podmiotów gospodarczych i realizowanych na nich transakcjach. Na podstawie informacji z całego sektora, systemowe algorytmy wyliczają wskaźnik ryzyka, czyli prawdopodobieństwo wykorzystywania konkretnych rachunków bankowych do działalności związanej z wyłudzeniami” – opisywał.

Jak dodał, rola KIR jest ograniczona do opisanego w ustawie zakresu, ale dane sektorowe są wykorzystywane przez KAS do dalszych, bardziej pogłębionych badań, pozwalających na eliminację nadużyć.

Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa prowadzą cykliczne analizy z wykorzystaniem narzędzi JPK_VAT oraz STIR w celu zidentyfikowania potencjalnych nieprawidłowości w zakresie rozliczeń w podatku VAT. Jak podaje KAS, w I półroczu 2019 r. zidentyfikowano prawie 29.000 podmiotów, które naruszyły przepisy, wystawiając blisko 63.000 faktur na kwotę VAT 457 mln zł. Na podstawie pogłębionych analiz rekomendowano wstrzymanie wypłaty zwrotów VAT na 375 mln zł.

W sektorze finansowym KIR pełni funkcję centrum usług wspólnych. „W wielu projektach działamy na styku urząd – obywatel – podmiot gospodarczy. Naszym celem i priorytetem jest zapewnienie sprawnej i efektywnej współpracy międzysektorowej oraz odpowiedzialna kontrybucja w procesie budowania przyjaznego e-państwa” – wskazał Alicki.

Wśród usług adresujących potrzeby sektora publicznego warto wskazać Ognivo – system zapewniający sprawną i bezpieczną komunikację on-line pomiędzy bankami i podmiotami uprawnionymi do uzyskiwania informacji objętych tajemnicą bankową, np. sądowymi i administracyjnymi organami egzekucyjnymi. Ognivo pozwala na pełną digitalizację obiegu dokumentów, przyspieszając tym samym tempo załatwiania spraw. Trzeba także wspomnieć o systemie Paybynet, który sprawdza się zarówno w płatnościach e-commerce, jak i opłatach urzędowych. Korzystając z tego rozwiązania można m.in. uregulować zobowiązania podatkowe PIT na portalu podatki.gov.pl.

Jednym z naszych najnowszych projektów jest mojeID. To narzędzie do zdalnego potwierdzania tożsamości online z wykorzystaniem kanałów bankowości elektronicznej. Dzięki integracji z Węzłem Krajowym i Profilem Zaufanym, użytkownicy mojeID mogą korzystać w jednakowym stopniu z oferty e-usług świadczonych przez sektor komercyjny oraz publiczny. Potwierdzenie tożsamości z mojeID otwiera dostęp do wszystkich usług prezentowanych na login.gov.pl, bez konieczności ustanawiania i pamiętania osobnych haseł do poszczególnych systemów czy urzędów.

mojeID jest także narzędziem potwierdzania tożsamości umożliwiającym uzyskanie podpisu elektronicznego mSzafir w procesie, który jest całkowicie zdalny, a sam e-podpis w tym wariancie nie wymaga posiadania karty ani czytnika czy też pobierania specjalnego oprogramowania. Wirtualna wersja e-podpisu została rozwinięta z myślą o użytkownikach indywidualnych, ale dzięki temu że w sposób prawnie wiążący pozwala na elektroniczne podpisywanie dokumentów, jest także ważnym instrumentem w kontakcie obywatel – administracja publiczna.

Jak poinformował Alicki, KIR współpracuje także z Komisją Nadzoru Finansowego m.in. przy uruchomionym w listopadzie 2020 r. projekcie Sandbox Blockchain, który pozwala na bezpłatne testowanie pomysłów, w warunkach bezpiecznego i wydajnego środowiska produkcyjnego. „KNF doradza uczestnikom w kwestiach regulacyjnych, tak by innowacyjne pomysły zweryfikowane pod kątem zgodności z przepisami, mogły sprawnie wchodzić na rynek. KIR, jako lider projektu, koordynuje całość przedsięwzięcia i udostępnia środowisko testowe” – powiedział Alicki. (PAP)

autor: Małgorzata Werner-Woś

mww/ je/

Źródło:PAP
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.