Umowa po¿yczki

Warszawa, 21.04.2020. Umowa po¿yczki na pokrycie bie¿¹cych kosztów prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej mikroprzedsiêbiorcy w ramach rz¹dowej Tarczy Antykryzysowej. (mm/awol) PAP/Mateusz Marek

Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.