Kazimierz Kleina

Warszawa, 11.01.2021. Senator KO Kazimierz Kleina na sali obrad wy¿szej izby parlamentu, 11 bm. w Warszawie. Na rozpoczynaj¹cym siê posiedzeniu Senat zajmie siê bud¿etem na 2021 r. Uchwalona w po³owie grudnia przez Sejm ustawa zak³ada deficyt na koniec roku w wysokoœci 82,3 mld z³. (jm) PAP/Pawe³ Supernak

Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.