Borys Budka

Warszawa, 22.09.2020. Przewodnicz¹cy PO Borys Budka podczas konferencji prasowej w Sejmie, 22 bm. Politycy KP KO zapowiedzieli z³o¿enie wniosku o dymisjê ministra sprawiedliwoœci Zbigniewa Ziobry. (amb) PAP/Radek Pietruszka

Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.