kolejka na Kasprowy Wierch

Zakopane, 28.01.2015. Wagon kolejki na Kasprowy Wierch, 28 bm. Ma³opolscy radni Polski Razem chc¹ odwo³ania od decyzji MSW ws. zgody na przejêcie maj¹tku Polskich Kolei Linowych (PKL) przez spó³kê Polskie Koleje Górskie (PKG). Chc¹ te¿ wpisania kolejki na Kasprowy Wierch do rejestru zabytków i ujawnienia umowy sprzeda¿y kolejek. (gm/mgut) PAP/Grzegorz Momot

Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.