Kościński: dobre perspektywy polskiej gospodarki potwierdzone m.in. w prognozach OECD

GospodarkaKościński: dobre perspektywy polskiej gospodarki potwierdzone m.in. w prognozach OECD

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) opublikowała w środę grudniową prognozę makroekonomiczną „Economic Outlook”.

Resort finansów zawrócił uwagę, że zakłada ono kontynuację globalnego ożywienia, „chociaż różnice w jego poziomie w poszczególnych krajach są znaczne”. „Po silnym odbiciu w pierwszej połowie roku PKB Polski przekroczył poziom sprzed pandemii i oczekuje się, że wzrośnie o 5,3 proc. w 2021 r.” – zaznaczono.

Przypomniano, że główny scenariusz w prognozie zakłada kontynuację ożywienia gospodarczego, jako skutek lepszego radzenia sobie z sytuacją pandemiczną przy wsparciu polityk monetarnych i fiskalnych państw.

„Dobre perspektywy polskiej gospodarki znajdują potwierdzenie zarówno w najnowszych, prognozach OECD, jak i we wczorajszych danych opublikowanych przez GUS” – stwierdził, cytowany w środowej informacji resortu, minister finansów Tadeusz Kościński. Zwrócił uwagę, że dane dotyczące PKB potwierdzają, że „ożywienie w gospodarce jest kontynuowane i to w tempie wyższym od przewidywań”, przy czym PKB przekroczył już poziom sprzed pandemii. „Na niskim poziomie pozostanie również stopa bezrobocia” – zaznaczył.

Z prognozy OECD dla Polski wynika, że po silnym odbiciu w pierwszej połowie roku PKB przekroczył poziom sprzed pandemii i oczekuje się, że sięgnie 5,3 proc. w 2021 r., a następnie utrzyma się na poziomie 5,2 proc. w 2022 r. i 3,3 proc. w 2023 r.

MF zaznaczył, że według OECD inflacja (CPI) w Polsce wzrośnie do poziomu 4,8 proc. w 2021 r., w 2022 r. do poziomu 6,2 proc. a następnie spadnie do 3,4 proc. w 2023 r.

MF podkreśliło, że stabilizacja oraz utrzymanie ożywienia gospodarczego, a także wyzwania związane z zagrożeniami, takimi jak rosnąca presja inflacyjna, wymagają odpowiedniej odpowiedzi po stronie polityk monetarnej i fiskalnej. „W tym kontekście OECD odnotowuje działania wprowadzane w naszym kraju w ramach drugiej tarczy antykryzysowej oraz rozwiązania podatkowe i fiskalne zawarte w Polskim Ładzie, a także działania Narodowego Banku Polskiego zmierzające do zacieśnienia polityki pieniężnej” – dodano.

„Główny scenariusz zakłada kontynuację ożywienia gospodarczego jako skutek lepszego radzenia sobie z sytuacją pandemiczną przy wsparciu polityk monetarnych i fiskalnych państw” – zaznaczył resort, odnosząc się do globalnej prognozy OECD. Wg niej globalny wzrost w 2021 r. wyniesie 5,6 proc.; w 2022 r. – 4,5 proc. oraz 3,2 proc. w 2023 r.

„Ocena ta jest ostrożnie optymistyczna” – zaznaczyło MF. Zwrócono uwagę, że głównymi ryzykami wskazanymi przez Organizację w nadchodzącym okresie pozostają: sytuacja zdrowotna związana z pandemią COVID-19, braki w zasobach siły roboczej, jak również utrzymująca się nierównowaga pomiędzy podażą a popytem w odniesieniu do niektórych towarów wraz z wyższymi i utrwalającymi się cenami energii i żywności, a także niepewna sytuacja polityczna.

„OECD prognozuje, że w wymiarze globalnym inflacja osiągnie szczyt na przełomie lat 2021-22, po czym do 2023 r. stopniowo spadnie do około 3 proc.” – podsumowało MF. (PAP)

autorka: Magdalena Jarco

maja/ drag/

ŹródłoPAP

Sprawdź nasze inne treści