Tadeusz Koœciñski

Warszawa, 28.09.2020. Minister finansów Tadeusz Koœciñski podczas konferencji prasowej po posiedzeniu rz¹du w siedzibie KPRM w Warszawie, 28 bm. Rz¹d przyj¹³ projekt bud¿etu na 2021 r. z deficytem w wysokoœci 82,3 mld z³. (amb) PAP/Radek Pietruszka

Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.