Kościński na ECOFIN: Polska z jedną z najłagodniejszych recesji w UE

FOTO: PAP

Jak poinformował resort, głównymi tematami wtorkowego posiedzenia Rady ECOFIN była Sytuacja gospodarcza, wdrażanie Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności oraz budżet UE.

„W ubiegłym roku Polska zanotowała jedną z najłagodniejszych recesji w UE” – zwrócił uwagę minister Kościński, cytowany w informacji resortu. Jak dodał, spadek PKB wyniósł tylko 2,8 proc., a lepszy wynik osiągnęły jedynie Irlandia oraz Litwa. Komisja Europejska przewiduje, że w latach 2021-2022 PKB w Polsce zwiększy się odpowiednio o 3,1 proc. oraz o 5,1 proc. – przypomniano.

Według informacji resortu podczas wtorkowego posiedzenia ECOFIN szef MF i MFiPR przedstawił zarys polskich priorytetów dotyczących m.in. prac nad krajowym planem odbudowy (KPO).

„W Polsce, dzięki KPO, chcemy poprawić dostęp do usług zdrowotnych i ich jakość, zwiększyć wykorzystanie technologii cyfrowych oraz poprawić jakość powietrza i obniżyć emisję CO2” – powiedział. Dodał, że mają temu mają służyć m.in. inwestycje zwiększające możliwości kształcenia medyków, rozszerzenie rozwiązań cyfrowych czy likwidacja białych plam w dostępie do internetu. Wskazał też na wprowadzenie e-usług w urzędach, ograniczenie emisji ze środków transportu oraz zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

W trakcie wideokonferencji KE przedstawiła „stan wdrażania europejskiego instrumentu tymczasowego wsparcia w celu zmniejszenia zagrożeń związanych z bezrobociem w sytuacji nadzwyczajnej, jaka wystąpiła w związku z pandemią COVID-19 (tzw. instrument SURE)” oraz plany dotyczące strategii finansowania Planu Odbudowy dla Europy. „Dla zapewnienia operacyjności tych działań potrzebna jest m.in. ratyfikacja przez państwa członkowskie decyzji o środkach własnych (ORD). W Polsce ta procedura jest już w toku” – wyjaśniono.

Dodano, że ministrowie omówili też możliwości wspierania najbiedniejszych państw w ramach promowania globalnej inicjatywy naprawczej (EU Global Recovery Initiative), m.in. w zakresie redukcji zadłużenia i zapewnienia zrównoważonego finansowania na szczeblu wielostronnym. „Polska zgadza się z potrzebą zaadresowania wyzwań stojących przed państwami o niskich dochodach w zakresie ich możliwości finansowania odbudowy gospodarczej” – zaznaczył Kościński.

Uczestniczący w wideoposiedzeniu ministrowie wyrazili ponadto poparcie dla udzielenia KE absolutorium z wykonania budżetu UE za 2019 r. „Rekomendacja w tym zakresie została przygotowana na bazie raportu Europejskiego Trybunału Obrachunkowego (ETO)” – czytamy. Dodano, że przedstawiono również wytyczne do przygotowania budżetu EU na 2022 r.

„W konkluzjach zawierających ww. wytyczne Rada wskazuje na ważną rolę, jaką będzie odgrywał budżet UE w realizacji długoterminowych celów i priorytetów politycznych UE, jak również w procesie odbudowywania europejskiej gospodarki po pandemii” – wskazano. Zwrócono uwagę, że dokumenty zostały przygotowane na szczeblu roboczym. „Ich formalne przyjęcie przez Radę nastąpi w drodze procedury pisemnej, po spotkaniu ministrów finansów” – wskazano. (PAP)

autor: Magdalena Jarco

maja/ pad/

Źródło:PAP
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.