Kościński: poprawki Senatu mogą opóźnić o miesiąc uruchomienie wsparcia dla gospodarki UE i Polski

Zobacz

- Reklama -

„W przypadku przyjęcia poprawek przez Senat, Polska może nie ratyfikować decyzji o zasobach własnych UE do końca maja. Tym samym uruchomienie środków na wsparcie europejskiej, w tym polskiej gospodarki, może opóźnić się o miesiąc” – powiedział w komentarzu przekazanym PAP szef resortu finansów Tadeusz Kościński.

Odniósł się do popieranej przez senackie komisje propozycji wprowadzenia preambuły do ustawy, dotyczącej głównie celów i zasad wydatkowania środków Krajowego Planu Odbudowy w ramach Europejskiego Funduszu Odbudowy (EIO).

„Propozycja ta budzi zastrzeżenia pod względem legislacyjnym. Nie tylko nie odnosi się ona bezpośrednio do treści decyzji, lecz zawiera też zapisy o charakterze normatywnym. Kluczowe jest jednak to, że wprowadzenie zmian do ustawy, w tym preambuły, opóźni zakończenie procesu legislacyjnego” – podkreślił minister.

„Jeśli któreś z państw członkowskich ratyfikuje decyzję dopiero w czerwcu, wejdzie ona w życie 1 lipca. Tym samym uruchomienie środków na wsparcie europejskiej, w tym polskiej gospodarki, może opóźnić się o miesiąc – dodał.

Ministerstwo przypomina, że dotychczas 22 kraje członkowskie ratyfikowały decyzję, dobiega końca procedura w Austrii, Holandii, Rumunii i na Węgrzech. W Polsce, po uchwaleniu ustawy ratyfikacyjnej przez Sejm, pracuje nad nią Senat – głosowanie zaplanowano na 27 maja. MF zwraca uwagę, że w przypadku wprowadzenia poprawek ustawa wróci do Sejmu, gdzie będzie ponownie analizowana 28 maja. Konieczne będzie jeszcze jej opublikowanie w Dzienniku Ustaw, a dopiero dzień później możliwe będzie ratyfikowanie decyzji przez prezydenta i wysłanie notyfikacji do Komisji Europejskiej.

„Decyzja o zasobach własnych UE wejdzie w życie pierwszego dnia pierwszego miesiąca po miesiącu, w którym ostatnie państwo oficjalnie powiadomi Komisję Europejską o ratyfikacji. Służby Komisji są gotowe, by rozpocząć proces pozyskiwania środków na rynkach finansowych od 1 czerwca. Celem jest zebranie do sierpnia ok. 50 mld euro, bo tyle środków może być potrzebnych już wówczas, by sfinansować zaliczki na krajowe plany odbudowy” – zaznaczył Kościński.

Resort podaje, że Polska od początku członkostwa w UE jest beneficjentem netto budżetu UE. Dotychczas otrzymaliśmy ponad 202 mld euro, co daje po odliczeniu kosztów składki członkowskiej ponad 137 mld euro dodatniej pozycji netto. Polska będzie także jednym z głównych beneficjentów Europejskiego Instrumentu Odbudowy oraz budżetu UE na lata 2021-2027. W sumie to ok. 770 mld zł dla naszego kraju.

„Fundusze unijne pomogą nam rozkręcić nasz wzrost gospodarczy po pandemii. Dlatego tak ważne jest, by szybko popłynęły one do krajów europejskich” – podkreślił szef MF.

Ministerstwo przypomina, że w UE dobiega końca proces ratyfikacji nowej decyzji o zasobach własnych UE, aktu prawnego, który określa sposób finansowania budżetu UE, a także upoważnia Komisję Europejską do zaciągania pożyczek na sfinansowanie Europejskiego Instrumentu Odbudowy. Według resortu finansów, bez tego aktu prawnego niemożliwe będzie jego uruchomienie, zagrożona będzie także realizacja podstawowego budżetu UE finansującego m.in. politykę spójności, politykę rolną, badania naukowe.

„Przyjęcie decyzji o zasobach własnych odblokuje dla Polski środki w wysokości 108 mld euro z budżetu UE na lata 2021-27 oraz 62,8 mld Euro z Instrumentu Odbudowy, czyli w sumie rok. 770 mld zł” – podkreśla ministerstwo.

Sejm 4 maja uchwalił ustawę wyrażającą zgodę na ratyfikację decyzji o zwiększeniu zasobów własnych UE. Senat zajmie się ustawą 27 maja. Ratyfikacja tej decyzji przez wszystkie państwa członkowskie jest niezbędna do uruchomienia Funduszu Odbudowy. Polska z unijnego budżetu na lata 2021-2027 i Funduszu Odbudowy ma otrzymać łącznie 770 mld zł w ciągu kilku lat. Z kolei podstawą do wypłaty środków z Funduszu Odbudowy jest Krajowy Plan Odbudowy, który został przez polski rząd wysłany do Komisji Europejskiej 3 maja.

W środę połączone senackie Komisje Budżetu i Finansów Publicznych oraz Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej jednogłośnie poparły ustawę wyrażającą zgodę na ratyfikację decyzji o zwiększeniu zasobów własnych UE. Komisje odrzuciły wniosek zgłoszony przez PiS o przyjęcie ustawy bez poprawek, poparły natomiast wniosek klubów Koalicji Obywatelskiej i KP-PSL o dodanie do ustawy preambuły.

„W 18. roku członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej cała wspólnota stanęła przed ogromnym wyzwaniem, jakim jest kryzys społeczno-gospodarczy. Jedyną drogą wyjścia z tego kryzysu jest solidarność europejska a środkiem do realizacji tego celu ustanowienie europejskiego Funduszu Odbudowy” – brzmi tekst preambuły zaproponowanej przez KO i PSL.

„W trosce o przyszłość i pomyślność naszej ojczyzny władze Rzeczpospolitej Polskiej deklarują, że środki z Funduszu Odbudowy będą służyć modernizacji państwa, rozwojowi i innowacyjności gospodarki, usprawnieniu ochrony zdrowia, wzmocnieniu systemu edukacji, ochronie środowiska i klimatu. Władze Rzeczpospolitej Polskiej zobowiązują się, że środki z tego funduszu będą wydatkowane w oparciu o zasady sprawiedliwości, transparentności i praworządności z zagwarantowaniem równego traktowania podmiotów zainteresowanych realizacją projektów” – brzmi tekst propozycji KO i PSL.

Jak czytamy dalej, władze RP wydatkując środki z Funduszu Odbudowy, „będą uwzględniały potrzeby wszystkich obywatelek i obywateli Rzeczpospolitej, wszystkich wspólnot lokalnych, samorządów, przedsiębiorców i pracowników, rolników i organizacji samorządowych”. „W tym celu zostanie powołany komitet monitorujący, który będzie sprawował nadzór nad realizacją projektów oraz wydatkowaniem środków w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności” – czytamy w propozycji.

W skład tego komitetu, zgodnie z zaproponowanym przez KO i PSL preambułą, wejdą przedstawiciele Rady Ministrów, Sejmu, Senatu oraz reprezentanci organizacji samorządu terytorialnego, organizacji pracodawców, organizacji związkowych i organizacji pozarządowych „wskazani przez te podmioty według przepisów odrębnej ustawy”.

Polska z unijnego budżetu na lata 2021-2027 i Funduszu Odbudowy ma otrzymać łącznie 770 mld zł w ciągu kilku lat. Z kolei podstawą do wypłaty środków z Funduszu Odbudowy jest Krajowy Plan Odbudowy, który został przez polski rząd wysłany do Komisji Europejskiej 3 maja.(PAP)

Autor: Marcin Musiał

mmu/ krap/

- Reklama -
Źródło:PAP

Polecamy

- Reklama -