Joanna Spa³ek

Cianowice, 29.04.2020. Koronawirus w Polsce. Winiarka Joanna Spa³ek pracuje w swojej winnicy w Cianowicach ko³o Krakowa, 29 bm. W kwietniu rozpoczê³y siê pierwsze etapy prac w polskich winnicach. Winnica Amonit po³o¿ona jest na Jurze Krakowskiej. Wystêpuje tu typowa dla regionu wapienna gleba rêdzina, sk³adaj¹ca siê z okruchów skalnych i glin. Wœród nasadzeñ dominuje szeœæ odmian winoroœli – Cserszegi Fuszeres, Cabernet Cortis, Johanniter, Regent, Solaris oraz Leon Millot. (³g/dw) PAP/£ukasz G¹gulski

Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.