dzieñ otwarty

Warszawa, 12.02.2020. Dzieñ otwarty w Ministerstwie Cyfryzacji, 12 bm. w Warszawie. Goœcie wydarzenia mog¹ skorzystaæ z pomocy urzêdników w zak³adaniu profilów zaufanych i uzyskaæ odpowiedzi na pytania dotycz¹ce cyfrowych us³ug ministerstwa. (amb) PAP/Rafa³ Guz

Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.