Uniwersytet Rolniczy

Kraków, 20.11.2012. Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, 20 bm. Mê¿czyzna zatrzymany jako podejrzany w sprawie planowanego zamachu terrorystycznego na konstytucyjne organy RP by³ pracownikiem naukowym Katedry Chemii i Fizyki Wydzia³u Rolniczo – Ekonomicznego. (jb/cat)
PAP/Jacek Bednarczyk

Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.