Strona główna Kraków: proces przywódców „Sharksów” ruszył z wyłączoną jawnością Beata Maciejewicz-Gawron, Bogumi³a Sobczyk, Stanis³aw Gródecki, Bo¿ena Gawor

Beata Maciejewicz-Gawron, Bogumi³a Sobczyk, Stanis³aw Gródecki, Bo¿ena Gawor

Kraków, 10.02.2021. Sêdzia Beata Maciejewicz-Gawron (2L) oraz ³awnicy: Bogumi³a Sobczyk (P), Stanis³aw Gródecki (2P) i Bo¿ena Gawor (L) na sali S¹du Okrêgowego w Krakowie, 10 bm. Przed krakowskim s¹dem rusza proces dwóch mê¿czyzn podejrzanych o kierowanie bojówk¹ Wis³y Kraków. (kf) PAP/£ukasz G¹gulski *** UWAGA!!! ZAKAZ PUBLIKACJI DANYCH OSOBOWYCH OSKAR¯ONEGO! ***

Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.