uczestnicy orszaku

Kraków, 06.01.2021. Orszak Trzech Króli w Krakowie, 6 bm. Koœció³ katolicki obchodzi 6 stycznia uroczystoœæ Objawienia Pañskiego, czyli œwiêto Trzech Króli, które koñczy obchody Bo¿ego Narodzenia. (mr) PAP/£ukasz G¹gulski

Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.