Leszek Mazur

Warszawa, 23.08.2019. Przewodnicz¹cy Krajowej Rady S¹downictwa Leszek Mazur uczestniczy w konferencji, w ramach obchodów europejskiego Dnia Pamiêci Ofiar Re¿imów Totalitarnych, 23 bm. w Warszawie. (ps/awol) PAP/Pawe³ Supernak

Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.