Micha³ Kurtyka

Warszawa, 13.10.2020. Minister klimatu i œrodowiska Micha³ Kurtyka podczas konferencji, w trakcie której ma siê odbyæ podpisanie „Listu intencyjnego o ustanowieniu partnerstwa na rzecz rozwoju sektora biogazu i biometanu oraz zawarcia porozumienia sektorowego”, 13 bm. w siedzibie resortu w Warszawie. (sko) PAP/Rafa³ Guz

Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.